De 5 natuurgerichte principes

 

De vijf natuurgerichte principes zorgen ervoor dat een therapeut zijn cliënt op een
holistische wijze benadert. De diagnose en behandelmethode worden pas vastgesteld
als ieder van deze vijf principes in onderstaande volgorde zijn doorlopen. Hierbij wordt
ervan uit gegaan dat energie de basis is voor het functioneren van het menselijk lichaam.
Zonder energie, kunnen de overige vier principes niet functioneren. Voor alle principes
geldt een duidelijke prioriteitsrangschikking; een principe kan niet functioneren als de
werking van het voorgaande principe niet optimaal is.

1. Energie
Alles in en om ons heen bestaat uit energie.
Wereldwijd wordt energie gezien als de basis van het leven. Energie vormt de basis
bij de behandelingen van de BATC therapeut. Er kan pas worden gewerkt aan de
overige principes; prikkeloverdracht, drainage, voeding en geestelijk welzijn wanneer
je energiehuishouding op orde is. Zonder energie functioneert het lichaam niet
optimaal en kan er geen genezing plaats vinden. Het is een eerste prioriteit om te
zorgen dat je over voldoende energie beschikt, dat er een evenwichtig stromen van
de energie plaats vindt en dat eventuele blokkades worden opgeheven.

Ter aanvulling op 1. Energie : Praktijk Brons heeft in het behandeltraject bij de Intake het advies om de totale energie balans goed in kaart te brengen middels een zeer uitgebreid bloedonderzoek waarbij er gekeken wordt naar zowel de Reguliere bepalingen, Levend Bloed Analyse als ook op Energetisch Morfologische vlak. Ook maakt de praktijk gebruik van het laboratorium van Hessels & Grob.  Door deze diverse onderzoeksmethodes komt er duidelijkheid in de samenstelling en / of disbalansen in het energieveld, mogelijke verstoringen vanwege aanwezige pathogenen, en / of waar de tekorten of disbalansen zich bevinden alsmede de specifieke individuele behoefte zodat de therapie direct gericht plaats kan vinden.

 

2. Prikkeloverdracht
De prikkeloverdracht komt tot stand via je zenuwstelsel. Via de hersenen worden
prikkels via het zenuwstelsel naar de rest van je lichaam gestuurd. Maar ook
andersom worden prikkels vanuit je lichaam naar je hersenen gestuurd. Het
zenuwstelsel is het communicatienetwerk ofwel ‘de telefoonlijn’ van je lichaam.
Pijnprikkels bijvoorbeeld hebben een functie om bij bepaalde situaties juist en snel te
kunnen reageren. De prikkeloverdracht zorgt er ook voor dat bepaalde signalen,
bijvoorbeeld over wat je nodig hebt voor herstel, aan het lichaam worden
doorgegeven. Een goede prikkeloverdracht is onmisbaar om goed te kunnen
functioneren en herstellen.

Ter aanvulling op 2. Prikkeloverdracht : De mogelijke afwijkingen die in de prikkeloverdracht naar boven komen tijdens de uitslag van het EMB Bloedonderzoek dan wel via laboratorium Hessels & Grob worden als leidraad beschouwd in de verdere behandelings voorschriften en patronen. Ook wordt er goed gekeken naar de mogelijk reguliere voorgeschreven medicatie, welke effect deze hebben (gehad) op de tot dan toe reguliere behandelingen. Daarbij hoort ook het onderzoeken van het effect van bijwerkingen en verstoringen in deze. Een aanvullende therapie is dan het uitgangspunt.

 

3. Drainage
In het dagelijks leven heeft ons lichaam regelmatig te maken met overbelasting door
afvalstoffen. Enkele oorzaken van buitenaf kunnen zijn: het inademen van vervuilde
lucht (zware metalen) of bepaalde stoffen zoals restanten van pesticiden, dioxines of
bepaalde toevoegingen in onze voeding. Daarnaast kan ons lichaam zelf een
overbelasting van afvalstoffen creëren doordat bijvoorbeeld ons lymfesysteem of
bloedcirculatie niet optimaal functioneren. Ons lichaam is onder gunstige
omstandigheden in staat om de meeste afvalstoffen zonder problemen uit te
scheiden via onze uitscheidingsorganen. Soms echter is het wenselijk om het lichaam
daarin te ondersteunen en te stimuleren. Wanneer er te veel afvalstoffen in het
lichaam aanwezig zijn, bijvoorbeeld in onze darmen, dan kunnen voedingsstoffen ook
niet goed meer worden opgenomen.

Ter aanvulling op 3. Drainage : Als ontgiftings problematiek en/of lymfesysteem belastingen de oorzaak zijn van de bevindingen tijdens het uitslagconsult wordt er gekeken naar stimulatie op de drainage. Dat kan bereikt worden door bijvoorbeeld voorschriften op basis van natuurlijke geneesmiddelen en Fytotherapie die drainage stimuleren op de lymfeklieren in de darmen en/of elders in het lichaam, dus zuiverend te werk gaan. Het kan ook zijn dat er Reflexzone Therapie  als advies gegeven wordt maar de juiste ontgiftings procedure hangt af van de aanwezige pathogenen / problematiek en zijn individueel bepalend.

 

4. Voeding
Voeding onderhoudt je cellen en voorziet deze van brandstof. Je dagelijkse voeding is
één van de belangrijkste componenten voor een fit en gezond lichaam en een
scherpe geest.
Bepaalde voedingsmiddelen worden niet door iedereen even goed verdragen. Dit kan
een tijdelijke kwestie zijn. Door gerichte voedingsadviezen kan dit in gunstige zin
veranderen. Het is belangrijk dat je de juiste voedingsmiddelen, passend bij je
constitutie en omstandigheden, tot je neemt en dat in de juiste hoeveelheden.

Ter aanvulling op 4. Voeding ; Tijdens de consulten wordt er op basis van het onderdeel Intoleranties in het bloedonderzoek goed gekeken naar wat er in de voeding op dit moment problemen zou kunnen geven op het gebied van de huidige klachten / de vertering / opneembaarheid / verdraagzaamheid / darmstatus enz. Ook met betrekking tot mogelijke tekorten wordt er geadviseerd wat het beste voedingspatroon kan zijn in het lopende traject van de behandeling. Sommige pathogenen dan wel chronische aandoeningen vereisen eveneens bepaalde voedingsadviezen die in de lopende therapie zo zorgvuldig mogelijk worden meegenomen echter alles in deze adviezen zijn sterk individueel bepalend.

 

5. Geestelijk welzijn
Naast de voorgaande principes beïnvloeden emotionele, mentale en spirituele
aspecten jouw gezondheid en welzijn. Bewustzijn over je belemmerende denk- en
gedragspatronen is buitengewoon belangrijk. Dit voor het geestelijke maar ook
fysieke welzijn. Door zorgen of andere geestelijke spanningen kunnen veel klachten,
zoals maagklachten, hoofdpijn of verkrampte spieren ontstaan. Je leert de
belemmerende denk- en gedragsproblemen op een gezonde manier te veranderen,
te doorbreken of los te laten. Dit voor een zo goed mogelijk herstel, maar ook om in
de toekomt in balans te blijven.

Ter aanvulling van 5. Geestelijk welzijn: In de praktijk wordt er bovenal ook gekeken naar jou als mens. Dus niet alleen de tekorten / belastingen / disbalansen / pathogenen zijn van belang in de uitslag samen met de bevindingen, maar ook wie heb ik voor mij, waar liggen geestelijk gezien de valkuilen waar de voedingsbodem reeds van aanwezig is en welke klachten lopen vanuit het geestelijke aspect ook lichamelijk door. Dit alles wordt als geheel bekeken en meegenomen in advies samen met begeleidings gesprekken om de therapie een zo’n hoog mogelijke rendement van slagen te laten bewerkstelligen in dat gene  wat mijn praktijk uniek maakt: individuele integrale gezondheidszorg en natuurgeneeskunde voor de gehele mens.