Tarieven 2023

*** INTAKE consult ( max. 75 minuten)  met BLOEDONDERZOEK en UITSLAGCONSULT ( max.75 minuten) inclusief Laboratoriumkosten, voedingsadvies en advies in mogelijke voorschriften (indien noodzakelijk)  E400,- vooraf te betalen bij Intake!(voorschriften zijn niet te declareren!)

*** VERVOLG CONSULT van maximaal 1 uur : E100,- Deze consulten vinden meestal plaats 4 tot 6 weken na het uitslagconsult, afhankelijk van de bevindingen.  Later in het traject zijn er vervolg consulten meestal met interval van 2 maanden en afhankelijk van de mogelijk aanwezige pathologie / hulpvraag. U krijgt een factuur voor mogelijke teruggave dagvergoeding aanvullende verzekering.

*** HUIS-consulten  voor Intake met Bloedonderzoek en Uitslag Consult telefonisch is mogelijk op speciaal verzoek en vraag naar de voorwaarden of kijkt u in de online-agenda. Deze vorm kent speciale tarieven.

*** Vervolg consulten kunnen desgewenst telefonisch plaatsvinden met de daarvoor normaal geldende tarieven.

*** IGene bloedonderzoek: E600,-
Om resultaten over medicatiegevoeligheid te delen met patient zelf, huisarts en behandelaars
In samenwerking met Erasmus Expertisecentrum Farmacogenetica :

* Eenmalige test met levenslange updates via geïnstalleerde App.

* Genetische aanleg mbt behandelingskeuzes, ICP

* Persoonlijke kenmerken
* Medicatie gevoeligheid & Farmaco-Profiel
* Voedings overgevoeligheden
* Aandoeningen & Leefstijladvies
* Privacy verzekerd wegens verwerking via nummers met geboortejaar en man / vrouw ipv volledige personalia
* Methylatie / Detoxificatie / Oxidatieve Stress / Oestrogenen / Neurotransmitters / Vitamines en Ontstekingen

*** Intake Consult met Uitslag Consult ZONDER bloedonderzoek E300,- en VOORAF te betalen bij intake.

*** MAIL ADVIES-VRAGEN die LANGER duren dan een enkele vraag wordt in rekening gebracht met E30,- per antwoordmail met vriendelijk verzoek daar een telefonisch consult voor aan te vragen wanneer het meerdere mails betreft.

*** Intake consult maximaal 1,5 uur inclusief haarmineralen onderzoek** en verzending naar Amerika met uitslagconsult van maximaal 1,5 uur prijs op aanvraag.

*Aanvullende informatie bloedonderzoek
Wanneer u kiest voor het uitvoeren van een bloedonderzoek in de vorm van een EMB in combinatie met het intake-consult wordt het bloedonderzoek NIET vergoed door de zorgverzekeraars. Uitsluitend het Natuurgeneeskundig Consult valt in de vergoeding van aanvullende verzekeringen.
Meer over bloedonderzoek

*** Praktijk Brons maakt eveneens gebruik van de diensten van de Laboratoria van o.a. Hessels & Grob en iGene Erasmus MC.

***************************

**Aanvullende info: Haarmineralen test: Totale kosten laboratoriumonderzoek, verzending v.v. naar Amerika ivm enige gecertificeerde laboratorium HMT ter wereld, en terugkomconsult met de adviezen en uitkomsten van het onderzoek.Uitsluitend Natuurgeneeskundig Consult wordt vergoed, niet de Haarmineralentest.
Meer over de haar mineralen test

DVolgens de richtlijnen van BATC (zie pagina de 5 Natuurgerichte Principes) zijn in mijn te vormen praktijk voor Orthomoleculaire Therapie de basis van mijn adviezen en raadgevingen aangaande mijn cliënten/patiënten en hun hulpvraag met betrekking tot hun gezondheidssituatie.

Ik hanteer een anamnese waarbij gebruik gemaakt wordt van een uitgebreide vraagstelling met betrekking tot de hoofdklacht tot in het verleden, met daarnaast vertaald, naar de natuurgerichte principes, die daarbij inzicht kunnen geven waar tekorten mogelijk zijn ontstaan en op welk gebied bijsturing gewenst zal zijn in overleg met de cliënt/patiënt.

De werkvorm is :

 • advies in een ontspannen, open en vriendelijke consult cultuur waar privacy gewaarborgd is,
 • inzicht verkrijgen met betrekking tot het energieveld van de cliënt/patiënt en daarin zo bekwaam mogelijk te adviseren en begeleiden,
 • inzicht verkrijgen in de mogelijke klachten die relateren aan mogelijke disbalans in de prikkeloverdracht van het zenuwstelsel en daarin te adviseren en te begeleiden,
 • inzicht verkrijgen in oorzaken die te maken kunnen hebben met ontgiftingsproblematiek en daarin een leidend advies te kunnen geven,
 • inzicht verkrijgen met betrekking tot de leefstijl van de cliënt/patiënt waaruit mogelijk ontstaan van uitgebreide voedings- en supplementatie-adviezen met betrekking tot de specifieke tekorten te kunnen verbeteren,
 • en niet te vergeten het fysiek, emotionele (dis)balans, gedrag en helingspatronen en het verloop daarvan zullen meegenomen worden in de therapeutische consulten vanuit de vijf natuurgerichte principes.

Bovenstaande zal tot uitvoering gebracht worden middels een intake-consult van 1,5 uur en vervolg consulten voor de uitgewerkte adviezen mijnerzijds en wat financieel haalbaar blijkt voor de cliënt/patiënt met betrekking tot mogelijk supplementatie advies over een bepaalde periode, testmogelijkheden zoals EMB en Haarmineralen-test, zodat aanpassing mogelijk is indien noodzakelijk.

Daarna zal in overleg met de client/patiënt vervolgconsulten gepland gaan  worden en eventuele contactmomenten afgesproken worden zodat behandeltraject duidelijk is en mogelijkheid bestaat tot een eventuele gecoördineerde bijstelling en steeds uitgaan vanuit de vijf principes.

Verder stel ik een goede bereikbaarheid mijnerzijds voor tussentijds advies voor de client/patiënt van hoge prioriteit en dat noem ik service en kwaliteit.

Caroline Brons

 • Wilt u in een zo'n optimaal mogelijke conditie verkeren en uw lichaam versterken zoals bij Topsporters en Musici?

 • Wilt u voedingsadvies voor na de bevalling?

 • Bent u zwanger en wilt u voedingsadvies?

 • Hebben uw kinderen wellicht voedingsgerelateerde lichamelijke klachten zoals buikpijn,eczeem,weinig eetlust,slecht slapen en druk gedrag…?

 • Voelt u zich misschien onzeker over de voedingsstatus van uw kinderen?

 • Zou een dieet misschien uitkomst bieden? Maar welk dieet dan...

 • Wilt u  graag advies over eerlijke voeding?

 • Wilt u informatie over Detoxen?

 • Of blijft u diëten volgen maar valt u toch niet af?

 • Heeft u overgewicht?